Berichtgeving Magpeya September – December 2019

Berichtgeving inipi ceremonie voor mannen 28 – 29 september 2019
bij nieuwe maan op de locatie De Vlindertuin te Heythuysen
  

Een inipi / zweethut ceremonie voor mannen bij nieuwe maan. Een passage in het boek “ Afwezige vaders, verloren zonen ” over mannen en zich terugtrekken op zichzelf en met zichzelf of met andere mannen (nou ja,  andere mannen) trok ooit mijn aandacht en inspireerde mij. En nog steeds.  

In een van de boeken “ Mannen komen van Mars, Vrouwen komen van Venus “ met betrekking tot dit bewerkstelligde dat eveneens. Met name de passage dat mannen anders omgaan met emoties dan dat bij vrouwen en door vrouwen worden gedaan. Bij hevige emoties en uitdagingen is dat nog sterker bij menige man.  De verwoording van dit, dat mannen zich op dat moment afsluiten en in het gunstigste geval zich terugtrekken om dit te verwerken, sprak mij niet alleen aan en heb ik eveneens ik diverse malen beproefd en gedaan. En ten goede.  Vandaaruit kon ik hersteld en met bedding wederom in contact gaan. Een actie van dit kaliber door Johnny Cash maakte eveneens indruk op mij. 

Dit inspireerde mij ooit om inipi ceremonies te doen voor mannen bij nieuwe maan. Vandaar deze aankondiging voor deze inipi ceremonie aankomend weekend ondersteund met het licht van de nieuwe maan, de aarde, jezelf en een kring van mannen. Wie weet spreekt dit je aan en is het iets van je gading.    

Praktische gegevens: 

Aanvang inipi ceremonie zaterdag 12.00 uur. Het geheel van deze ceremonie met ondergaan, ervaren, beproeven, spreken, verteren, bezinnen, rusten is tot zondag 12.00 uur.
Vergoeding: zweethut incl. maaltijd en verblijfskosten € 90.00
Locatie: De Vlindertuin, Sint Antoniusstraat 45, Heythuysen 

Wat betreft vragen, aanmelding en informatie:

Henk Waltman
Tel 06 55774908
henk.waltman@online.nl
www.magpeya.nl
 

 

Berichtgeving Magpeya betreffend de periode September – December;  herfst winter 2019   De Vlindertuin te Heythuysen. 

     Maker, maakster afbeelding helaas onbekend

 

Ineens was er een ingeving en daaruit een verwoording ervan: het bijeenkomen van de kracht en het wezen van de inipi ceremonie en die van jou en dit in een bedding van en met een  kring van verwanten. 

Een vuurloop ceremonie na Sint Maarten op 14 november 2019
De viering van Sint Maarten kent mogelijk een oudere afkomst in deze contreien en binnen de cultuur van wat Europa wordt genoemd met betrekking tot vuur en de kracht en de aantrekkingskracht wat vuur uitstraalt. Via een aantal mensen werd vernomen is aldaar een traditie en ceremonie van dansend over hete houtskolen gaan.                                                                                 Een vuurloop ceremonie, misschien uitdaging of uitnodiging voor jou. In ieder geval heeft vuur een uitstraling en aantrekkingskracht. Er is een voorbereiding, het creëren van een bedding, en aftstemming. En het moment suprême is wanneer je voor het pad met roodgloeiende, hete houtskolen staat. Je komt  in contact met hitte, energie, voelen, angst, benauwdheid, twijfel, moed, kracht, besluit en hiernaar te luisteren. Wat dat ook zij. Natuurlijk wordt ook hieraan in de voorbereiding aandacht aan besteed en meer dan dat alleen, met medenemen van de zin: 

                   Het enige echter wat een vuurloop van je vraagt, is oprechte aanwezigheid.

Een inipi ceremonie op de overgang van de herfst naar de periode van de winter 21 - 22 december 2019.  
Een Inipi ceremonie ten tijde van de overgang van de herfst naar de winter, van oogsten naar overpeinzing, beschouwing, aanschouwing. In de Tarot is een zinsnede wat mij lijkt dat het iets zegt over de donkere dagen in dit jaargetijde
                                               
De nacht is het donkerst vlak voor de dage raad. 

Praktische informatie vuurloop ceremonie:   
Aanvang: Zaterdag 14 november 2017 om 14.00 uur. We eindigen rond 22.00 uur
Er is gelegenheid om te overnachten. Gaarne aanmelden wanneer je dat wenst
Vergoeding: Vuurloop incl. maaltijd en verblijfskosten € 90.00 

Praktische gegevens:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Aanvang inipi ceremonies: zaterdag 12.00 uur tot zondag 12.00 uur
Vergoeding: zweethut incl. maaltijd en verblijfskosten €
Locatie: De Vlindertuin, Sint Antoniusstraat 45, Heythuysen 

Wat betreft aanmelding en informatie:
Henk Waltman 
Tel:     henk.waltman.online.nl             
www.magpeya.nl