Berichtgeving Magpeya September – December 2019

Berichtgeving Magpeya betreffend de periode September – December;  herfst winter 2019   De Vlindertuin te Heythuysen. 

     Maker, maakster afbeelding helaas onbekend

 

Ineens was er een ingeving en daaruit een verwoording ervan: het bijeenkomen van de kracht en het wezen van de inipi ceremonie en die van jou en dit in een bedding van en met een  kring van verwanten. 

Een inipi ceremonie op de overgang van de zomer naar de herfst van 22 op 23 september 2019: 

De periode van de zomer, van de wereld ingaan, naar buiten gaan, de kracht van de jeugd en jeugdigheid, groei en bloei. Wat was voor jou een betekenisvolle of inzichtgevende of een verhelderend gebeuren of ondernomen actie deze zomer hoewel die nog gaande is: een overwegen, een kijken, een overpeinzen. 

De herfst: het oogsten, de kracht van volwassenheid, naar binnen gaan, verbinding met de innerlijke wereld. Wat is of met wat ga je de herfst in hoewel dat nog heeft te gebeuren. In de natuur zijn reeds momenten voelbaar en zichtbaar dat de herfst bij wijze van spreken aan de deur  klopt.

Een inipi ceremonie van en met een kring van mannen bij nieuwe maan van 29 op 30 september.
De donkerte en de stilte van de avond en nacht versterkt door een smalle schijn van de maan is misschien wel een moment voor mannen om met zichzelf en verwante mannen te . . . . . . . delen en te ervaren.

Een vuurloop ceremonie na Sint Maarten op 14 november 2019
De viering van Sint Maarten kent mogelijk een oudere afkomst in deze contreien en binnen de cultuur van wat Europa wordt genoemd met betrekking tot vuur en de kracht en de aantrekkingskracht wat vuur uitstraalt. Via een aantal mensen werd vernomen is aldaar een traditie en ceremonie van dansend over hete houtskolen gaan.                                                                                 Een vuurloop ceremonie, misschien uitdaging of uitnodiging voor jou. In ieder geval heeft vuur een uitstraling en aantrekkingskracht. Er is een voorbereiding, het creëren van een bedding, en aftstemming. En het moment suprême is wanneer je voor het pad met roodgloeiende, hete houtskolen staat. Je komt  in contact met hitte, energie, voelen, angst, benauwdheid, twijfel, moed, kracht, besluit en hiernaar te luisteren. Wat dat ook zij. Natuurlijk wordt ook hieraan in de voorbereiding aandacht aan besteed en meer dan dat alleen, met medenemen van de zin: 

                   Het enige echter wat een vuurloop van je vraagt, is oprechte aanwezigheid.

Een inipi ceremonie op de overgang van de herfst naar de periode van de winter 21 - 22 december 2019.  
Een Inipi ceremonie ten tijde van de overgang van de herfst naar de winter, van oogsten naar overpeinzing, beschouwing, aanschouwing. In de Tarot is een zinsnede wat mij lijkt dat het iets zegt over de donkere dagen in dit jaargetijde
                                               
De nacht is het donkerst vlak voor de dage raad. 

Praktische informatie vuurloop ceremonie:   
Aanvang: Zaterdag 14 november 2017 om 14.00 uur. We eindigen rond 22.00 uur
Er is gelegenheid om te overnachten. Gaarne aanmelden wanneer je dat wenst
Vergoeding: Vuurloop incl. maaltijd en verblijfskosten € 90.00 

Praktische gegevens:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Aanvang inipi ceremonies: zaterdag 12.00 uur tot zondag 12.00 uur
Vergoeding: zweethut incl. maaltijd en verblijfskosten €
Locatie: De Vlindertuin, Sint Antoniusstraat 45, Heythuysen 

Wat betreft aanmelding en informatie:
Henk Waltman 
Tel:     henk.waltman.online.nl             
www.magpeya.nl