Bedrijfstrainingen

Magpeya heeft een uniek aanbod van bedrijfstrainingen, bestaande uit een aantal eeuwenoude rituelen in combinatie met moderne  begeleidingstechnieken. Deze combinatie biedt bedrijven en organisaties de mogelijkheid om uit hun dagelijkse gewoonten te stappen en vanuit openheid, helderheid en bewustzijn te kijken naar de doelstellingen van de medewerkers persoonlijk, alsook de doelstellingen van de organisatie om daarin eventueel andere keuzes te maken. Afgezien van een verbetering van de communicatie en de werksfeer zal dit uiteindelijk ook zakelijk tot grotere effectiviteit leiden.  

Foto Rob Kuil

Zoals Henry Ford al zei: “Als er al een geheim van succes is, dan is dat het vermogen om dingen te bekijken vanuit zowel het oogpunt van iemand anders als dat van zichzelf.”

De bedrijfstrainingen van Magpeya kunnen als zelfstandige activiteit worden aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van een workshop van één dag of dagdeel. Het is echter ook mogelijk om de bedrijfsactiviteiten als apart onderdeel in te passen in een bestaand trainingstraject. Voor meer informatie of om een afspraak te maken voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek, kunt u zich wenden tot Henk Waltman via contact. 

Bedrijfstrainingen kunnen worden samengesteld uit de volgende onderdelen:

Vuurloop: Als een bedrijf voor hete vuren staat…

Ondernemingen stellen mensen voor vraagstukken, problemen, uitdagingen, opdrachten, veranderingen en bezinning. Dit vraagt om helderheid rond doelen, strategie, de weg die wordt ingeslagen. Dit proces staat of valt met wederzijdse uitwisseling, afstemming, ondersteuning en samenwerking en gaat vaak gepaard met spanning,

onzekerheid, angst, kracht en de drang om direct tot actie over te willen gaan. Een vuurloop is een treffend symbool voor deze krachttoer en de uitdaging die mensen binnen organisaties te wachten staat. De hitte van een pad gloeiende houtskolen maakt de weg die je hebt te gaan letterlijk heet onder je voeten. Als je daarvoor staat ervaar je een combinatie van angst, uitdaging en kracht. Dit scherpt je doelstellingen tot extra helderheid. Het maakt je er nadrukkelijk bewust van waar je op dat moment staat, welke weg binnen de organisatie jij voor ogen hebt en wat van jou wordt gevraagd.

Het zweethut ritueel: Voor bijzonder werkoverleg en teambuilding…

Sinds mensenheugenis en waar dan ook in de wereld overleggen mensen met elkaar. Dit overleg kan op allerlei manieren verlopen: hiërarchisch of democratisch, aan een ronde vergadertafel of in de wandelgangen. De indianen van Noord-Amerika gaan van oudsher rond een vuur zitten of in een lichtdichte zweethut, wanneer er een vraag of thema speelt binnen stamverband of wanneer ze voor een belangrijke opdracht staan – met als doel: reiniging, verbinding en heling. Op de aarde zittend in het donker verdwijnt 80% van wat we normaal waarnemen. Daardoor vervagen en verdwijnen bestaande begrenzingen en wordt iedereen zijns gelijke wanneer er wordt gesproken, gezongen en in stilte verbleven.  Deze bijzondere vorm van werkoverleg nodigt uit om je te verbinden: met jezelf, met de andere aanwezigen, met vragen, kwesties en thema’s die zich voordoen omdat zij blijken te leven. “In het donker van de zweethut heb ik me voor het eerst écht kunnen uitspreken naar mijn collega’s en over ons werk’, aldus één van de deelnemers.

Organisatieopstellingen: Een organisatie als een familie…

Organisatieopstellingen zijn een speciale vorm van zogenoemde ‘familieopstellingen’, een begeleidingstechniek die de laatste jaren erg in de belangstelling staat vanwege de verrassende resultaten. Met behulp van deze opstellingen kan de onzichtbare dynamiek binnen een organisatie of bedrijf zichtbaar worden gemaakt, zonder dat er veel woorden voor nodig zijn.

De theorie achter familieopstellingen is dat ieder familiesysteem zijn eigen corrigerende functie heeft – vaak nauwelijks merkbaar maar onmiskenbaar aanwezig. Het systeem is er altijd op gericht om de eenheid binnen een familie in stand te houden, koste wat het kost. Als individu kan je daar enorm last van hebben, zonder dat je precies weet waar dat aan ligt. Tijdens een opstelling worden dit soort patronen aan het licht gebracht. En daarmee ontstaat helderheid en bewustzijn, en zicht op de mogelijkheid om andere keuzes te maken in zijn leven.

Binnen een organisatie of bedrijf fungeert eenzelfde soort dynamiek als binnen een familie. Organisatieopstelingen kunnen u helpen om de werkelijke posities van mensen, afdelingen, taken, krachten en belangenhebbenden inzichtelijk te maken. En daar kan ieder bedrijf of organisatie zijn voordeel mee doen…

Natuurbeleving: Met uw onderneming of organisatie het bos in…

Met een team van collega’s gaan we de natuur in – letterlijk ‘het bos in’ – met een aantal oefeningen rond waarnemen, ervaren, samenwerken, leiding geven, leiding ervaren. Deze oefeningen zijn zowel individueel, in paren en als groep. De opdracht is om te kijken wat het geeft en brengt voor jezelf, in relatie tot je collega’s en in de samenwerking met elkaar. Het werken in de natuur – vaak in stilte – levert vaak verassende en inspirerende ervaringen op waar ieder teamlid veel van leert. Ook voor het team als geheel kan een dergelijke ervaring veel veranderingen in gang zetten op het gebied van communicatie, werksfeer en manier van werken.