Berichtgeving Magpeya

Berichtgeving december:
inipi ceremonie van 19 op 20 december 2020 in De Vlindertuin te Heythuysen.

Deze ceremonie heeft als thema de overgang van de herfst naar de winter. Daarnaast kenmerken deze dagen zich door een afscheid nemen van 2020, welk een jaar tot dusver: beweging, confrontaties, reageren, onrust en te midden daarvan richting zoeken, vinden, nemende en voor velen. En richting gaan naar 2021 en wat dat jaar gaat brengen. Beide accenten hebben een plek in de ceremonie dat weekend. 

Iets van je gading, wekt het je  belangstelling.  Of  heb je weet dit bij iemand leeft om diegene hierop te wijzen, in dat geval reeds mijn dank.

Herfst bezinningen. Een periode van oogsten, verzamelen, het terugtrekken van de natuur, de aarde die door boeren wordt voorbereid  voor zaaien van voedsel, langer durende nachten, naar binnen keren.
In het boek van Archie Fire Lame Deer The Laccta Sweat Lodge Cards ewordt een volgende bezinning over deze periode beschreven:  

I stand at the origins of the West, of darkness, of inner time. I gave pause, strengthening retreat from the wold of time. Avail yourself of my gift. I bring you a special peace. Seek me in the dark and know comfort, not fear. Seek me in the spaces between words. Seek me between footfalls upon earth. I am there.                                                                                                                                         
                        And I love you

Een Winter bezinning: een tijd dat de aarde rust, geleidelijk toenemend zonlicht, een groei sluimert in de aarde en in de natuur.

I am the North. I am the peace that comes to all you in time. See me now, hear me now, and share this treasure . Should you visit with me, you would find strength of knowledge, the sure footedness dsown by those animals who live in the North. I live in a place of endings and beginnings, of chance at the core. I wish for you to know your way to me, that you may be made wise, and strong on the pass you follow  

De huidige omstandigheden vraagt een bepaalde aanpak wat betreft de inipi ceremonie met wat daaraan verbonden is. En die kan. Veiligheid is een pre, vraagt eveneens een alertheid en aandacht. De inipi ceremonie heeft een kracht en uitwerking, warmte en hitte ondersteunen de reiniging van inipi en zij die deelnemen. De kracht van salie reinigen van de lucht draagt daar eveneens toe bij. Een aantal accenten het hoe en wat worden die dagen meegenomen. Dit komt ter sprake wanneer je besluit om deel te nemen en je de
praktische informatie ontvangt.

Voor aanmelding, vragen enkele praktische gegevens:        
                                                                                                             
Locatie:  De Vlindertuin, St. Antoniusstraat 45, Heythuysen
Aanvang vuurloop ceremonies: zaterdag 12.00 uur tot zondag 12.00 uur
Vergoeding: incl. maaltijd en verblijfskosten €  90.00