Familieopstellingen

familieopstellingWat houdt Familie opstellingen/Systemisch Werken in?
Familie Constellaties of Systemisch werken is een methode waarin de dynamiek van de verborgen relaties en patronen binnen een familie zichtbaar worden gemaakt. Deze beweging(en) kan zelfs generaties lang een rol in je familiesysteem spelen. Vaak gaat daarbij om steeds terugkerende zaken zoals hartkwalen, astma, uitgestoten familieleden, scheidingen, overleden kinderen. Door familieopstellingen kunnen dit soort onzichtbare beweging(en) en zelfs feiten aan het licht komen.

In contact en in aanraking met je masker en je bezieling
In het leven komt men in aanraking met een bepaald gedrag van zichzelf wat je bv. hindert of blokkeert. Dit gedrag kan een herhaling zijn. Het is niet altijd duidelijk waarom men dit doet en hoe dit anders te doen. Meestal is dit gedrag ooit aangeleerd of overgenomen om te (kunnen over)leven. Het gevolg hiervan is – lijkt mij, dat het werkelijke verlangen en bezieling wat er leeft op de achtergrond is geraakt en wordt gehouden.

Door familie opstellingen kan men in contact komen met zijn betrekking en plek binnen de familie van afkomst, wie men is. Dit gaat vaak verscholen achter patronen, houding, gedrag, opvattingen, geloof. Door het zien van de eigen overlevingspatroon binnen het familiesysteem kan zich een verheldering voltrekken en ruimte, ordening, inzicht en richting ontstaan. Tevens kan men door opstellingswerk met het eigen wezenlijke verlangen of bezieling in contact komen.

Wanneer familie opstellingen te gebruiken?
Systemisch werken is ook te gebruiken bij belangrijke levensvragen, bij de opheldering van verschillende krachten in je die met elkaar wedijveren en bij kwesties binnen relaties, werkkring, ondernemingen, organisaties. Voorbeelden van vragen die tijdens een opstelling aan de orde kunnen komen, zijn: Wat is mijn plek? Wat is mijn wezenlijke verlangen? Wat is mijn kracht? Wat is mijn taak in dit leven? Wie ben ik werkelijk?

Ontvouwen van . . . .  
Het blijkt dat met familie opstellingen als vanzelf een bepaald proces en krachten zich ontvouwen. Maskers en patronen vallen weg of op hun plaats. Feiten tonen zich. Wat eens verstrikkingen en verstrengelingen waren, worden zichtbaar en helder. Hierdoor ontstaat contact, communicatie, herkenning, begrip, inzicht, verzoening en rust. Kortom Er ontstaat ruimte voor het leven, voor jezelf en wie je (werkelijk) bent.