Welkom

Foto Maurice Spees

Het begrip Magpeya, in feite Magpeya Tipi, is afkomstig uit de taal van de Sioux en geeft uitdrukking aan hun leefwijze en traditie. De Sioux zijn een van de stammen en oorspronkelijke bewoners van het Noord Amerikaanse continent. Magpeya Tipi staat voor hen voor heilige ruimte, eerbied, respect.

Het accent ligt op ruimte, gelegenheid, moment faciliteren en scheppen waarin je kunt bewegen en beweegt, expressie geeft aan wie of wat je bent en al wat in je leeft en aanwezig is inclusief de krachten, het ontkrachten en patronen. Dit alles staat in relatie tot jezelf, de mensen die je nabij zijn en waarmee je contact hebt, het ( dagelijks ) leven, de natuur, en “ dat wat niet te benoemen is; dat wat groter is.

” Het gaat daarbij om bewustzijn, aandacht en aanschouwen. Dat brengt mogelijk helderheid en inzicht wie je bent, wat er werkelijk is en speelt, je nabij is en wezenlijk is en rust. 

Magpeya is dus een initiatief van Henk Waltman. Hij werkt daarbij veelal samen met echtgenote Inge Deblieck. Menige keer wordt eveneens samengewerkt met Hilde Desloovere, Kristof Deferm, Sandipa Restrepo, Walter Backhuysen, Walter Spangenberg, Coen Tuerlings, Xavier Emerencia.

In een boek De Maskermaker van Wibe Veenbaas is een volgende tekst aangetroffen over heilige ruimte:

” Elke ontmoeting vraagt de bereidheid om het geheim in de ander, zijn diepste wezen zelf, te eerbiedigen en om een buiging te maken voor zijn eigenheid. Wat kostbaar is, is ook breekbaar. Als we het gevoel hebben dat we helemaal onszelf mogen zijn, durven we iemand toe te laten in ons binnenste. We gaan er dan vanuit dat hij hier geen aanspraak op maakt, dat hij ons in onze onthulling heel laat en respecteert. Deze heilige ruimte in ieder van ons is verbonden met het grote mysterie waar we allen deel van uitmaken. “

Mocht het een en ander uitnodigend klinken en inspireren om op de hoogte te worden gehouden van activiteiten die vanuit Magpeya worden georganiseerd, kun je aanmelden voor onze berichtgevingen