over ons

Mijn naam is Henk Waltman (1949). Na de middelbare school koos ik voor een administratieve loopbaan. Werk en studie (geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en School voor Filosofie) combineerde ik jarenlang. Hierdoor kwam ik in aanraking met inspirerende thema’s als: het centraal stellen van de mens, de menselijke persoonlijkheid, zijn patronen en gewoonten, zijn grappen, grillen en grollen en al wat daaruit ontspruit, begin met jezelf en innerlijk leven. Dit liet mij sindsdien niet meer los.

Vervolgens zijn er verschillende opleidingen door mij gevolgd, waaronder zijn Posturale Integratie Therapie, Geweldloze Communicatie en Familieopstellingen / Systemisch Werken. Naast dit is er een jarenlange ervaring (1994 – 2007) als begeleider van trainingen bij verschillende cursus centra en trainers.

Sterk gaat de persoonlijke aandacht uit naar thema ‘s als bewustzijn, meditatie en natuurbeleving. Al deze accenten werden en zijn een wezenlijk deel van mijn leven en ontwikkeling: dan confronterend, dan weer inspirerend, uitdagend, uitnodigend, stilzwijgend of waarnemend.

Wat betekent Magpeya Tipi?

De uitdrukking Magpeya Tipi is afkomstig uit een oudere vorm van de Lacota taal.   De denk – en leefwijze van de oorspronkelijke bewoners van het Noord Amerikaanse continent is persoonlijk een belangrijke inspiratie bron geworden naast accenten van menig natuurvolk elders in de wereld, accenten waarvoor in de Westerse wereld meer en meer belangstelling ontstaat.

Magpeya wijst voor de ‘ natives ’  naar Heilige Ruimte, eerbied voor al dat wat leeft en is, naar respect; naar eerbied voor de bezittingen, huizen, ideeën, zienswijzen en persoonlijkheid van anderen. Heilige Ruimte betekent eveneens dat je eigen lichaam, bezittingen, gevoelens als heilig beschouwt. Hiermee wordt ondermeer bedoeld het afbakenen van je eigen territorium, het respecteren van jezelf. Het is een beweging van binnenuit, een wijze van leven. De reikwijdte en de kracht hiervan is hoe je met jezelf omgaat en hoe anderen met je omgaan. Verder wijst Magpeya Tipi in de traditie en leefwijze van de ‘natives’ naar eerbied voor Het Zelf.

EEN visie...

Een tekst die aansluit op de betekenis van het woord ‘Magpeya’ is afkomstig uit het boek “Zeven Pijlen” van Hyemeyohsts Storm.

Beste Lezer,

Als jij en ik in een kring met mensen zouden zitten op de prairie en als ik een beschilderde trom of een adelaarsveer in het midden van deze kring zou leggen, zou ieder van ons deze voorwerpen anders waarnemen. Het beeld dat we van ze zouden hebben, zou variëren naargelang onze plaats in de kring; en elke visie zou uniek zijn.

Onze persoonlijke waarnemingen van deze voorwerpen zouden van meer afhangen dan alleen onze plaats in de cirkel van waaruit wij keken. Sommigen van ons zouden bijvoorbeeld aan kleurenblindheid of zwakke ogen kunnen lijden. Deze twee fysieke verschillen zouden onze waarneming van de voorwerpen beïnvloeden.

Er zijn verschillende niveaus van perspectief waarmee we rekening moeten houden als we onze persoonlijke perceptie proberen te begrijpen of als we onze eigen waarnemingen proberen te relateren aan die van onze broeders en zusters. Elke afzonderlijke ervaring uit ons leven zal op een bepaalde manier het mentale perspectief van waaruit wij de wereld om ons heen zien , beïnvloeden.

 

Daarom kan een voorwerp of een gebeurtenis jou bang maken, terwijl het mij plezier geeft, of een derde persoon geheel koud laat. Alles wat wij waarnemen stimuleert onze eigen verbeelding op verschillende manieren, die ons er weer toe aanzet onze eigen unieke interpretaties hiervan te maken. Liefde, haat, angst, verwarring, geluk, jaloezie en alle andere emoties die we voelen, zetten ons ertoe aan onze waarneming op verschillende manieren te kleuren.

Als het voorwerp dat ik in onze kring zou plaatsen een abstractie zou zijn, zoals een idee, een gevoel of een filosofie, dan zouden onze waarnemingen hiervan nog gecompliceerder zijn dan als het een tastbaar voorwerp was geweest. Verder zou het aantal verschillende waarnemingen hiervan toenemen naarmate meer mensen zich bij onze kring zouden voegen. De waarneming van welk voorwerp dan ook, tastbaar of abstract, zou uiteindelijk duizendmaal gecompliceerder en uitdagender worden als het vanuit een kring van een heel volk bekeken zou worden.

persoonlijke kijk

Het is voor mij persoonlijk opvallend dat een studie geschiedenis – ooit gedaan – hiernaast kan staan. Hoe men het ook draait of keert naar mijn mening geschiedenis vertelt, gaat over mensen, menselijkheid, mensenwerk, menselijk handelen en de gevolgen daarvan, menselijke betrekkingen ongeacht afkomst, cultuur, religie, tijd, waar men woont en leeft, ras, volk, land, Het is als het ware voor mij een verhaal over een reis die de mensheid maakt, die men zelf gaat, die mijn persoon gaat met van alles en nog wat op het pad. Een uitspraak van de Engelse historicus – H. Butterfield “elk mens staat even ver of dichtbij God “ zegt veel in mijn ogen. Een tweede belangrijke inspiratie bron hiermee in verband voor mij zijn de teksten van Jiddu Krishnamurti, Pim van Lommel en Francesca M. Boring, Neale D Walsh.