Systemisch Werken -

Familie opstellingen

Een eerste introductie…

Een oorsprong van familie en daarmee familie opstellingen. Wie dan ook is een kind, een zoon of dochter van ouders; een kleinkind van grootouders en heeft al of niet een broer of broers of een zus of zussen, en andere familie leden. Of is al of niet in Nederland of elders geboren, heeft al of niet een religieuze achtergrond is opgegroeid binnen een bepaalde cultuur, tijd met bepaalde omstandigheden op dat moment. Elk is zijn of haar weg gegaan in het leven, is in aanraking gekomen met betrekkingen en omstandigheden, heeft opgedaan ervaringen van betekenis en met effect op houding, gedrag en omgang daarmee. Elk op een eigen onderscheidende wijze en beweegreden, drijfveer, richting. En elk heeft en kent kracht en komt in aanraking met ontkrachten waarmee op de een of andere manier wordt omgegaan.

Komend op:
wat houdt systemisch werken; familie opstellingen in?

Familie constellaties of systemisch werken is een methode waarin de dynamiek van de verborgen relaties, betrekkingen en patronen binnen een familie zichtbaar worden gemaakt. Deze dynamiek kan zelfs generaties lang een rol in familiesystemen spelen. Vaak gaat het daarbij om steeds terugkerende zaken zoals ziekten, uitgestoten familieleden, scheidingen, overleden kinderen, geheimen, bepaalde boodschappen. Door familieopstellingen kunnen dit soort onzichtbare dynamieken, verbindingen en feiten aan het licht komen. En natuurlijk zijn er ook totaal verrassingen die aan het licht kunnen komen, die niemand had kunnen vermoeden of wist en die vervolgens te plaatsen zijn.

wijze van werken

Familie Opstelling is een wijze van werken waarbij een deelnemer een vraagstuk of thema inbrengt waar hij of zij helderheid over / inzicht wenst te hebben. Voor de betrokkenen in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die de vraag of het thema inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. De vragende deelnemer geeft zichzelf door een representant een plaats in de ruimte en vervolgens andere representanten van betrokken mensen, hoedanigheden of krachten een plek (in het veld). Met vragen en antwoorden, en uitnodigingen wordt de opstelling en wat dit brengt, geeft en toont op weg gegaan. Er wordt een traject in gegaan, er vindt een proces plaats, waardoor
het een en ander zichtbaar, voelbaar, verhelderend wordt.

In contact en aanraking met je masker en je bezieling

In het leven kom je soms een bepaald gedrag van jezelf tegen wat je bijvoorbeeld hindert of blokkeert.

Dit gedrag kan een bekende herhaling zijn. Het is niet altijd duidelijk waarom je dit doet en hoe je dit anders kan doen. Meestal heb je dit gedrag ooit aangeleerd om te kunnen (over)leven, bewust of onbewust. Het gevolg hiervan is vaak, dat je werkelijke verlangen en bezieling op de achtergrond is geraakt en wordt gehouden. Hoe dan die is aanwezig en werkzaam en komt tevoorschijn.

Het blijkt dat door familieopstellingen als vanzelf een bepaald proces zich ontvouwt. Maskers en patronen vallen op of op hun plaats of verdwijnen. Feiten tonen zich. Wat eens verstrikkingen en verwikkelingen waren, worden zichtbaar en helder. Hierdoor ontstaat herkenning, begrip, inzicht, communicatie, contact, verbinding, verzoening en rust.
Familieopstellingen brengt je mogelijk ook in contact met wat jouw specifieke taak en plek binnen je familie is of wie je in werkelijkheid bent. Dat gaat vaak verscholen achter patronen, houding, gedrag en een bepaald soort opvattingen of geloof over jezelf. Door het zien van je eigen overlevingspatroon binnen je familiesysteem voltrekt zich reeds een verheldering en daardoor kan er ruimte, ordening, inzicht en richting ontstaan. Tevens kan je door systemisch werken met je wezenlijke verlangen of bezieling in contact komen.

Ontvouwen van...

Systemisch Werken – Familie Opstellingen brengen verheldering; de onzichtbare dynamiek binnen een bepaald familie, gedrag, systeem en vergeten feiten komen aan het licht. Herkenning, helderheid, inzicht, contact, communicatie, begrip, verzoening en rust ontvouwen zich. Er ontstaat meer ruimte voor het leven zoals je werkelijk bent, wenst, beoogt.

Wanneer kan familieopstellingen verder worden toegepast, gebruikt worden?

Systemisch werken is ook te gebruiken bij belangrijke levensvragen, bij de opheldering van verschillende krachten in je zelf die met elkaar wedijveren en bij kwesties binnen relaties, werkkring, levenshouding. Voorbeelden van vragen die tijdens een opstelling aan de orde kunnen komen, zijn: Wat blokkeert mij? Wat is mijn plek? Wat is mijn wezenlijke verlangen? Wat is mijn kracht? Wat is mijn taak in dit leven? Wie ben ik werkelijk? “ En om de hoek kijkt wat je werkelijk verlangt en wie je werkelijk bent, nieuwsgierig mee om gezien te worden.”

het wetende of helende veld

In 1997 kwam ik in aanraking via het boek moeder aarde kaarten van Jamie Sams. Hierin trof een tekst over heilige ruimte mij in het bijzonder. Dit was aanleiding op vindtocht te gaan wat de vertaling er was ervan in de Lacotha taal. Dit is Magpeya Tipi en werd de naam van de onderneming.

Persoonlijk gesproken heeft dat voor mij ook te maken met veiligheid, respect en eren. Het wetende of helende veld bij familie opstellingen is de ruimte waarbinnen de opstellingen plaatsvinden. Er wordt ook gesproken over het magische veld. Veelvuldig met familie opstellingen werd ik verrast, was ik verbaasd en verwondert over wat tevoorschijn komt in dit veld wat betreft familie opstellingen. Met name gold dat vele malen de verbinding die er ontstaat, die aanwezig en voelbaar is. De woorden van Rumi uit de dertiende eeuw geeft, is een expressie mijns inziens wat in het opstellingswerk ontstaat, werkt, zich toont: verbinding.

 

 

“ Ver voorbij de ideeën over goed en fout daar is een veld, een gebied daar ontmoet ik jou. “ Deze woorden brachten mij om nader tot verwoorden ” daar ontmoet ik eveneens mezelf “.

Henk Waltman