Aankondiging

Vuurloop ceremonie

ruimte – plek – nabijheid – verbinding – verwantschap - heling

op 11 maart 2023 te Elingen (België) voor kinderen vanaf 7 jaar tot 17 jaar  en ouders en verdere belangstellenden.


Bijeen wordt gekomen om 14.00 uur en het geheel van die dag duurt tot omstreeks  21.00 uur. De aanzet tot deze dag met een vuurloop ceremonie ontstond bij Martine Hoeree, initiatiefneemster om dit te organiseren voor kinderen en  ouders.

Kijkend naar de huidige omstandigheden van intense bewegingen in de wereld, ontstaan bij mij woorden als uitdaging, uitnodiging, daarmee omgaan, plek geven en innemen, je te midden van dat alles te staan en te bewegen, jezelf richting geven. De voorgaande woorden meenemend is deelnemen aan een vuurloop ceremonie een gebeuren wat nogal direct en zeer nabij is, wordt ervaren, beleefd en gedaan. Vuur is een krachtig energie. En mensen beschikken eveneens over enorm veel energie. Wanneer een verbinding ontstaat van jou met het vuur, het pad met hete houtskolen in dit geval, wordt een krachtige energie in je opgewekt en aangesproken.

Hoewel wordt gesproken over een vuurloop is het passender om in een Vlaamse verwoording te spreken van stappen over een pad met hete houtskolen. Of dat niet doen. Dit is eveneens een kracht en vraagt moed. Dit alles wordt ondersteund met een bedding van ruimte, veiligheid, verbinding. Er is ondersteuning door een kring van diegene die dit mee hebben opgezet, organiseren en faciliteren: Martine Hoeree, Chris Hoeree, Griet Mertens en Henk Waltman. Elk uit deze kring is bekend met het begeleiden van zij die deelnemen aan groepen en persoonlijke begeleiding. Eveneens is er een natuurlijke aanwezigheid en ondersteuning van de ouders naar hun deelnemende kind of kinderen. Hieraan wordt op de dag zelf concreter aandacht gegeven en toegelicht.

Een vuurloop ceremonie. Een vuurloop vraagt van je bewust te zijn, aanwezig te zijn en verbinding te maken met jezelf en met vuur,Wat voel je, wat leeft er in je, met wat maak je verbinding wanneer je en welk besluit neem jij wanneer je voor dat pad met hete houtskolen staat. Hier wordt die dag vooraf aan de vuurloop aandacht aan geven, wordt je geïnformeerd, verteld,  ermee gewerkt en mee geoefend.

Binnen een traditie eeuwen en eeuwen van vuurlopen van een stam – een natuurvolk in Afrika, wordt gebruik gemaakt van enkele krachtige en sprekende uitdrukkingen met betrekking tot een vuurloop. Een van de drie uitdrukkingen die bekend zijn, luidt las volgt: 

                  
“ Het enige wat een vuurloop van jou vraagt (alsook en elke keer weer eveneens van mij), is oprechte aanwezigheid.”  

Er is het ‘ moment suprême” wanneer je met jezelf voor dat pad met hete houtskolen staat, je komt mogelijk in contact met de hitte van het vuur die ervan afstraalt, of met respect, eerbied, ontzag, energie, angst, spanning, twijfel,  benauwdheid, moed, een aarzeling, een terugdeinzen, met voelen, kiezen en het nemen van een besluit,  hiernaar luisteren en dit omzetten in handelen, een daad, wat of welke dat ook moge zijn. In de voorbereiding op de vuurloop ceremonie wordt hieraan aandacht gegeven met meenemen van voelen, lichaam, denken, verbinding, keuze, besluit, handelen, daadkracht. 

Ter voorbereiding en ondersteuning van de vuurloop hier een deel van een voor zich sprekende tekst uit een gedicht van Oriah Mountain Dreamer, Dreams of Desire:

 

“ Het maakt mij niet uit wie je kent of hoe je tot hier bent gekomen.

Ik ben nieuwsgierig of je alsook wat betreft mezelf  midden in het vuur wilt staan zonder je, zonder mij terug te trekken.
Het maakt mij niet uit waar, wat of met wie je gestudeerd hebt.
Ik ben nieuwsgierig wat jou, wat mij van binnen kracht geeft als alles om je heen wegvalt.
Ik ben nieuwsgierig of je kan, of ik kan kunt leven met mislukking die van jou of die van mij en nog steeds kunt staan aan de oever van het meer en tegen het zilver van de volle maan kunt roepen

JA “

praktische info

Datum:  11 maart 2023 van 14.00 uur tot 20.00 uur

Locatie:  Hoekstraat 16, 1671 Elingen

Prijs:  Voor 1 kind/jongere + 1 ouder/begeleider € 120.00  en voor andere deelnemers / sters € 75.00 p.p.

Aanmelden & INFO

Griet Mertens

Tel: 0031 473945492

Email: info@wisdomofmovement.be

Voor informatie en vragen betreffende de vuurloop zelf  kan contact opgenomen worden met Henk Waltman,

Tel: 0031 6 55774908 of

Email:   waltmanhenk@t-mobilethuis.nl

Met vriendelijk groet  Martine Hoeree, Chris Hoeree, Griet Mertens en Henk Waltman